+421 903 630 953 info@domnapolceste.sk

Projekt „Pomáhame, podporujeme a spájame“ podporený z programu ACF – Slovakia spravovaný Nadáciou Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou

Vďaka tomuto projektu sa nám od jeho začiatku (november 2021) podarilo viacero vecí, ako napr. zamestnať na plný či čiastočný úväzok 4 prijímateľov sociálnych služieb na našej elektromontážnej linke, realizovať pre všetkých klientov školenia (dokopy zatiaľ 4 x) zamerané na osobnostný rozvoj, poskytovať špecializované sociálne poradenstvo našim ale aj iným klientom či začať nadväzovať partnerstvá so zamestnávateľmi. Pri tom sa nám darí do aktivít zapájať mnohých dobrovoľníkov a tak pomáhať aj im nadobúdať prax a cenné skúsenosti pri práci s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením.

V ďalšom období by sme chceli pokračovať v uvedených aktivitách a rozvinúť inštitút Podpora zamestnávania sociálne slabších klientov. Takto budeme môcť viac rozvinúť partnerstvá so zamestnávateľmi, čo bude pre našich ťažko zamestnateľných prijímateľov veľmi prospešné.