+421 903 630 953 info@domnapolceste.sk

Chcem pomôcť

Materiálne

V našom Dome na polceste sa vždy zídu posteľné obliečky, utierky, uteráky, hrnce, príbory, poháre, taniere i topánky. Ak čokoľvek   z týchto vecí máte a už to nepotrebujete, u nás to radi využijeme.

Chlapcom určite urobí radosť aj nejaké ovocie, zelenina či pár zákuskov na sviatky. Ak máte chuť nám aj takto poslúžiť, pokojne nás  kontaktujte.

Modlitebne

O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. – Fil 4,6

Všetky Vaše modlitby nás už mnoho krát previedli cez rôzne búrky, po ktorých napokon vyšlo slnko na oblohu. Ďakujeme Vám, ale hlavne  nášmu Pánu Bohu, že je s nami po všetky dni.

V súčasnosti sa nachádzame v jednej z tých búrok. Sme v zlej finančnej situácii, z ktorej ľudsky veľmi nevidíme východisko, ale veríme, že  nás aj cez túto situáciu Pán Boh prenesie a prosíme o Vaše modlitby za financie, múdrosť v ďalšom smerovaní našej organizácie a vedení našich klientov – osobnostne, sociálne i duchovne. Ďakujeme.

Finančne

Sme veľmi vďační Vám všetkým, ktorí podporujete našu prácu. Bez Vašich darov by bolo realizovanie tejto služby oveľa náročnejšie. 

IBAN: SK79 7500 0000 0040 0199 3196

Prostredníctvom portálu darujme.sk môžete teraz jednoduchšie a rýchlejšie zaslať Váš dar priamo k nám. Stačí, ak budete postupovať podľa nasledujúcich inštrukcií.

Dobrovoľnícky

Ak máte chuť vo Vašom voľnom čase poslúžiť našim klientom rôznymi  voľno – časovými aktivitami napíšte nám Vaše námety na emailovú adresu info@domnapolceste.sk a my Vás budeme kontaktovať a dohodneme si ďalší postup. Privítali by sme vyučovanie angličtiny, matematiky, slovenčiny, informatiky či rôzne športové aktivity. Radi prijmeme aj iné Vaše nápady .

2% z dane

Aj v tomto roku 2024 nám veľmi pomôžete, ak 2% z Vašej dane poukážete nášmu zariadeniu. Postup krokov sa líši podľa toho, či % chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba.
Postup ako na to, sa oproti minulým rokom nemení a je opísaný nižšie:

Koľko percent môžem poukázať?

Som fyzická osoba a nevykonávam dobrovoľnícku činnosť
Poukazujem podiel vo výške 2 %.

Som fyzická osoba a vykonávam dobrovoľnícku činnosť
Poukazujem podiel vo výške 3 %, ak som v súvisiacom zdaňovacom období vykonával/a
dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a predložím o tom písomné potvrdenie.
Písomné potvrdenie potvrdzujúce dobrovoľnícku činnosť obsahuje informácie o trvaní, rozsahu,
obsahu dobrovoľníckej činnosti spolu s písomným hodnotením dobrovoľníckej činnosti.
Potvrdenie vydá prijímateľ dobrovoľníckej činnosti na žiadosť dobrovoľníka.

Som právnická osoba
Poukazujem podiel vo výške 2 %, ak môj podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval
finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne
určeným daňovníkom (nemôžu byť založení/zriadení na podnikanie) na verejnoprospešné
účely. V opačnom prípade poukazujem podiel iba vo výške 1 %.

Ako poukázať podiel zaplatenej dane?

Podávam si daňové priznanie sám

 • Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo
  v daňovom priznaní k dani z príjmov.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%)
  z dane. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania. IČO sa zarovnáva sprava:
  Obchodné meno (Názov): Stredisko Evanjelickej DIAKONIE “útulok Dom na pol ceste”
  IČO: 37945122
 • Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31.
  marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň)
  buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu
  alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická
  komunikácia s Finančnou správou SR). Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu
  alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň.
  Poznámka:
  Na zistenie miestnej príslušnosti daňového úradu môžete použiť službu Finančnej správy SR.

 

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

 • Požiadajte Vášho zamestnávateľa o vyplnenie a potvrdenie tlačiva „Potvrdenie
  o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré
  má predpísanú štruktúrovanú formu.
 • Do vyhlásenia napíšte nasledovné údaje spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať:
  Obchodné meno (Názov): Stredisko Evanjelickej DIAKONIE “útulok Dom na pol ceste”
  IČO: 37945122
 • K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o
  zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného
  roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný
  podľa trvalého pobytu. Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň
  pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň.
Kontaktné údaje SED – Dom na polceste

IČO: 37945122 (v daňovom priznaní sa vypisuje sprava)
DIČ: 2022161196
Právna forma: 721 cirkevná organizácia
SK NACE: 94.91.0 Činnosť cirkevných organizácií
Obchodné meno / názov: Stredisko Evanjelickej Diakonie „útulok Dom na polceste“
so sídlom vo Veľkom Slavkove
Oficiálna skratka: SED – Veľký Slavkov
Ulica: Tatranská
Číslo: 71
PSČ: 059 91
Obec: Veľký Slavkov