+421 903 630 953 info@domnapolceste.sk

Chcem pomôcť

Materiálne

V našom Dome na polceste sa vždy zídu posteľné obliečky, utierky, uteráky, hrnce, príbory, poháre, taniere i topánky. Ak čokoľvek   z týchto vecí máte a už to nepotrebujete, u nás to radi využijeme.

Chlapcom určite urobí radosť aj nejaké ovocie, zelenina či pár zákuskov na sviatky. Ak máte chuť nám aj takto poslúžiť, pokojne nás  kontaktujte.

Modlitebne

O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. – Fil 4,6

Všetky Vaše modlitby nás už mnoho krát previedli cez rôzne búrky, po ktorých napokon vyšlo slnko na oblohu. Ďakujeme Vám, ale hlavne  nášmu Pánu Bohu, že je s nami po všetky dni.

V súčasnosti sa nachádzame v jednej z tých búrok. Sme v zlej finančnej situácii, z ktorej ľudsky veľmi nevidíme východisko, ale veríme, že  nás aj cez túto situáciu Pán Boh prenesie a prosíme o Vaše modlitby za financie, múdrosť v ďalšom smerovaní našej organizácie a vedení našich klientov – osobnostne, sociálne i duchovne. Ďakujeme.

Finančne

Sme veľmi vďační Vám všetkým, ktorí podporujete našu prácu. Bez Vašich darov by bolo realizovanie tejto služby oveľa náročnejšie. 

IBAN: SK79 7500 0000 0040 0199 3196

Prostredníctvom portálu darujme.sk môžete teraz jednoduchšie a rýchlejšie zaslať Váš dar priamo k nám. Stačí, ak budete postupovať podľa nasledujúcich inštrukcií.

Dobrovoľnícky

Ak máte chuť vo Vašom voľnom čase poslúžiť našim klientom rôznymi  voľno – časovými aktivitami napíšte nám Vaše námety na emailovú adresu info@domnapolceste.sk a my Vás budeme kontaktovať a dohodneme si ďalší postup. Privítali by sme vyučovanie angličtiny, matematiky, slovenčiny, informatiky či rôzne športové aktivity. Radi prijmeme aj iné Vaše nápady .

2% z dane

Aj v tomto roku 2022 nám veľmi pomôžete, ak 2% z Vašej dane poukážete nášmu zariadeniu. Postup krokov sa líši podľa toho, či % chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba.
Postup ako na to, sa oproti minulým rokom nemení a je opísaný nižšie:

Zamestnanci
Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov:

1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

4. Do Vyhlásenia napíšte nasledovné údaje spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať:
Obchodné meno (Názov):
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE “útulok Dom na pol ceste”
IČO: 37945122

5. Ak nám chcete oznámiť, že ste zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Ďakujeme za podporu!

Fyzické osoby
Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2022:

1. Minimálna výška je 3 €.

2.Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania. IČO sa zarovnáva sprava:
Obchodné meno (Názov): Stredisko Evanjelickej DIAKONIE “útulok Dom na pol ceste”
IČO: 37945122

Ak nám chcete oznámiť, že ste svoje 2% / 3% darovali, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

5. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2022) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Ďakujeme za podporu!

Právnické osoby
Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2022:

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane v minimálnej výške 8 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma. Poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 €. POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania:
Obchodné meno (Názov):
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE “útulok Dom na pol ceste”
IČO/SID: 37945122

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme za podporu!