+421 903 630 953 info@domnapolceste.sk

História

1999

Príchod manželov Gurkovcov do Veľkého Slavkova so zámerom konania misie, šírenia evanjelia a vykonávania dohľadu nad stavebnými prácami na medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre ICHTHYS.

2000

Začiatok sociálnej práce v podobe spontánnej pomoci manželov Gurkovcov mladým núdznym ľuďom pod záštitou Spoločenstva evanjelickej mládeže.

2004

Založenie Strediska Evanjelickej Diakonie ,,útulok Dom na polceste“  so sídlom vo Veľkom Slavkove s vlastnou právnou subjektivitou.

2005

Začiatok poskytovania sociálnej služby krízovej intervencie – útulok.

2006

Začiatok poskytovania sociálnej inklúzie formou tréningu pracovných zručností v rámci stavebnej činnosti SED.

2007

Spustenie našej prvej webstránky www.domnapolceste.sk

2010 - 2012

Rekonštrukcia útulku s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

2013

Vznik farmy a rozšírenie tréningu pracovných zručností o práce spojené s chovom hovädzieho dobytka a produkciou mlieka.

2016

Začiatok poskytovania sociálnej služby krízovej intervencie – domov na polceste

Ukončenie tréningu pracovných zručností a prác spojených s chovom hovädzieho dobytka a produkciou mlieka

2016 - 2019

Realizovanie projektu financovaného z fondu dánskej nadácie VELUX – rekonštrukcia starej poľnohospodárskej budovy na multifunkčnú halu, ktorá ponúka inkluzívne prostredie pre tréning pracovných, praktických a sociálnych zručností

2019

Rozšírenie inkluzívneho tréningu pracovných zručností v elektromontážnej a stolárskej dielni.

Súčasnosť

Poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie formou útulku a domu na polceste

Pokračovanie tréningu pracovných zručností v stavebnej firme, elektromontážnej a stolárskej dielni